Dzisiaj jest: 27 Luty 2024      |     Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel Trwaja wakacje!

Historia szkoły

 

Wizja szkoły - ukształtowanie wśród młodzieży postaw godnego człowieka kulturalnego, szlachetnego, wrażliwego i odpowiedzialnego. Publiczne Gimnazjum w Kudowie Zdroju utworzone zostało uchwała z dnia 15 marca 1999 roku. Jest to placówka oświatowa, która jasno określiła wizję i misję szkoły - szkoła przyjazna uczniowi, środowisku, bezpieczna, otwarta bez przemocy i agresji.12 sierpnia 1999 roku Rada Miejska wydała akt założycielski i 1 września tegoż roku 170 uczniów rozpoczęło naukę.W kolejnych latach zwiększała się liczba uczniów i oddziałów oraz nauczycieli. Aktualnie w szkole jest 14 oddziałów, uczy się w nich xxx uczniów, którzy pogłębiają i zdobywają wiedzę pod czujnym okiem 44 nauczycieli. Już w pierwszym roku Rada Pedagogiczna  zatwierdziła obowiązujące dokumenty prawa oświatowego: Statut, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Uczniowie są otoczeni wszechstronną opieką pedagogiczną, wychowawczą, lekarską i stomatologiczną. Korzystają z sali komputerowej, biblioteki, sali gimnastycznej, siłowni, basenu i stołówki. Dla uczniów mieszkających w oddalonych dzielnicach miasta zorganizowano dowożenie. Uczęszczanie do Gimnazjum to nie tylko nauka. Młodzież ma możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Najbardziej popularne zajęcia to zajęcia sportowe i komputerowe, dużym powodzeniem cieszą się koła zainteresowań i przedmiotowe. W pierwszym roku swoją działalność rozpoczął Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem pani mgr Magdaleny Śleziak. Do jego najważniejszych zadań należy:

-ocena konkursu Najlepszy Gospodarz Szkoły

-współpraca z samorządami innych szkół

To właśnie Samorząd Uczniowski przyznaje tytuł Przyjaciel Młodego Człowieka. W 2001 roku taki tytuł otrzymała pedagog - śp. pani mgr Teresa Karch. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego opracowano logo szkoły, które zdobi m.in identyfikatory noszone przez uczniów i nauczycieli.W życiu szkoły aktywnie uczestniczą rodzice, którzy są <br>współorganizatorami uroczystości szkolnych, wycieczek, opiekunami w czasie dyskotek a także wykonują prace na rzez klasy i szkoły.Od 1.10.1999r. działa Rada Pedagogiczna.Uczniowie Gimnazjum biorą czynny udział w uroczystościach szkolnych:

-inauguracja roku szkolnego

-inauguracja roku sportowego

-Narodowe Święto Niepodległość

-Dzień Sybiraka

-Dzień Wiosny

-Dzień Dziecka

-Zakończenie roku szkolnego

 

Tradycją szkoły są organizowane od 2001 roku Gimnazjaliki . Jest to impreza prezentująca dorobek artystyczny całej społeczności uczniowskiej, która dostarcza dużo emocji, uwrażliwia na piękno żywego słowa i daje możliwość dobrej zabawy oraz zagospodarowania wolnego czasu. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców szkoła może w ten sposób promować się w środowisku.Od momentu powstania szkoły współpracujemy ze szkołą w Wolfsburgu i Machowie.W ramach wymiany uczniowie mają możliwość poznawać obyczaje,kulturę ,nowe miejsca i doskonalić język. środki finansowe na ten cel pozyskiwane są z Fundacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie. Ważniejsze wydarzenie w życiu szkoły to otwarcie dnia 10.09.2001r.pracowni komputerowej i 18.11.2003r. - gościliśmy w Pałacu Prezydenckim , gdzie nasza uczennica Monika Owczarek odebrała z rąk prezydenta stypendium ufundowane przez Fundację Pomocy Młodym Talentom imienia J i A Kwaśniewskich. Uczniowie Gimnazjum bardzo chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i odnoszą sukcesy, kwalifikując się do etapu powiatowego i wojewódzkiego konkursu. Należy tu wymienić konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista . Konkurs o nagrodę burmistrza miasta Kudowa Zdrój na nazwę basenu sportowo - rehabilitacyjnego wygrała klasa III F pod opieką wychowawczyni pani mgr Weroniki Rzońcy, proponując nazwę WODNY ŚWIAT , nagroda i wyróżnienie w XXVII Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży.Uczniowie biorą udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur ,w którym otrzymują nagrody, wyróżnienia i oceny bardzo dobre. Za osiągnięcia dydaktyczne uczniowie otrzymują list pochwalny, nagrody rzeczowe, uczniowie klas III tytuł Najlepszy Absolwent. Rodzice najlepszych uczniów otrzymują list gratulacyjny. Nie mogę tu nie wspomnieć o osiągnięciach i sukcesach sportowych:

-pierwsze miejsce półfinały wojewódzkie <br>w indywidualnych biegach przełajowych - Alina Kocanda

-pierwsze miejsce w zapasach i czołowe miejsca: Justyna Brycka, Ania Buczyńska, Marek Dudek,Natalia Czerniak , Marta Horosz, Kinga Polityło, Mateusz Gustaw, Mateusz Gamrot i Maciej Maćkowski

-pierwsze miejsce i złoty medal w chodzie sportowym w Mistrzostwach Młodzików: Natalia Faehnirich.

W roku szkolnym 2003/2004 czwarte miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół gimnazjalnych powiatu kłodzkiego. Od września możemy się pochwalić dyplomem za udział w finale Powiatowego Konkursu Dziesiątka Piętnastce czyli nie tacy ubodzy krewni oraz wyróżnieniem i nagrodą finansową za projekt Happeningu jako jedyne gimnazjum w powiecie, - podziękowaniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za aktywny udział w drugiej konferencji powiatu kłodzkiego:Partnerstwo w wychowaniu. Kudowskie Gimnazjum to placówka oświatowa o krótkiej historii bo zaledwie pięcioletniej. Na obraz szkoły składają się tradycja, zwyczaje,sukcesy w różnych dziedzinach. Na to wszystko pracują uczniowie,nauczyciele, dyrekcja. Nie można zapomnieć o ważnej roli rodziców,którzy służą pomocą i dobrymi pomysłami. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej sukcesów uczniom, zadowolenia nauczycielom, dyrekcji i rodzicom oraz zapiszą się chwalebnie w historii kudowskich szkól. Janusz Korczak powiedział: "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"

 

Opracowała pani: mgr Barbara Dziubińska

Patron
Papiez
Kontakt
Copyright © 2024 Zespół Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju
Opracowanie: DGnet - Dawid Gałecki

Inspektorem ochrony danych osobowych jest EDUABI Katarzyna Herok - biuro@eduabi.eu

Download from Free Joomla Template